Meta menu


Kërkimi dhe Zhvillimi

Kërkimi dhe Zhvillimi

Risitë që i shërbejnë kujdesit shëndetësor

BERLIN-CHEMIE, si një anëtare e shoqatës gjermane të kompanive farmaceutike që bazohen në kërkime, ka në themel të saj risinë. Qëllimi i kërkimit tonë është zhvillimi i barnave të reja, për të ndihmuar njerëzit e sëmurë dhe për t'u ofruar atyre një cilësi më të mirë jetese.

Sektori i kërkimit dhe zhvillimit të BERLIN-CHEMIE është pjesë e grupit ndërkombëtar të kërkimit MENARINI. Një karakteristikë e veçantë është zhvillimi kimiko-analitik i substancave të reja aktive, zhvillimi farmaceutik i formave të dozimit dhe kërkimi klinik.

Kërkimi jonë përqendrohet në krijimin e barnave inovative në fushat e mëposhtme:

  • Sëmundjet inflamatore dhe dhembja
  • Sëmundjet kardiovaskulare
  • Onkologji
  • Sëmundjet virale

Fazat kryesore të zhvillimit të barnave drejtohen nga stafi i BERLIN-CHEMIE.


KËRKIMI