Kërkimi Klinik

Provimi i barnave të reja te njerëzit

Departamenti i Kërkimit Klinik i BERLIN-CHEMIE është pjesë e Kërkimit ndërkombëtar të MENARINI-t.

Ky departament drejton të gjitha fazat e zhvillimit klinik, që nga aplikimi i parë te njerëzit deri në aprovimin e barit. Vitet e fundit, studimet klinike ndërkombëtare kanë përfshirë më shumë se 6000 pacientë.

Kërkimi Klinik është një skuadër shumë e specializuar shkencëtarësh të fushave të ndryshme.


KËRKIMI