Meta menu


Master Kurse në kardiologji për mjekët e familjes.

Kurse Edukimi për Hipertensionin arterial, riskun kardiovaskular dhe insuficiencën kardiake, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Kardiologjisë, Shoqata Shqiptare e Hipertensionit Arterial, Shoqata Shqiptare e Mjekësisë Interne, në bashkëpunim me Autoritetet Rajonale të Shëndetësisë dhe BERLIN-CHEMIE/MENARINI.

Për informacion më të detajuar shikoni PDF External Link .


KËRKIMI