Meta menu


Left menu

Kontakti

Na dërgoni një mesazh

Pyetjet dhe komentet tuaja janë të rëndësishme për ne. Pyetjet tuaja do të shqyrtohen nga specialistët tanë kompetentë. Do të provojmë t'ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju lutemi plotësoni formularin e kontaktimit.

Fushat e shënuara me *, duhet të plotësohen patjetër.Zyra e perfaqesise se Berlin Chemie AG ne Shqiperi, respekton te drejtat tuaja te privatesise kur perdorni website-n tone. Ne e marrim shume seriozisht mbrojtjen e te dhenave tuaja personale dhe do te mbledhim, procesojme dhe perdorim ndonje te dhene personale qe ju jepni ne kete formular kontakti ne perputhje me Politiken tone te Privatesise se te Dhenave .


KËRKIMI