Cilësia e ilaçeve është parësore.

Mësoni më shumë  >>

 

BERLIN-CHEMIE zhvillon, prodhon dhe shpërndan produkte farmaceutike


Kompania

Përkushtuar shëndetit

BERLIN-CHEMIE është një kompani me një traditë të pasur dhe një zhvillim dinamik.

Vlerat

Kodi i Sjelljes në Grupin MENARINI

Integriteti dhe etika janë në themel të aktiviteteve tona.

Ndërkombëtar

BERLIN-CHEMIE është e suksesshme në nivel ndërkombëtar

BERLIN-CHEMIE është e përfaqësuar në më shumë se 30 vende në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe rajonin e Bashkësisë së Shteteve të Pavarura.

BERLIN-CHEMIE është pjesë përbërëse e Grupit MENARINI.