Përkushtuar shëndetit

Për më shumë se 100 vjet, BERLIN-CHEMIE ka mbështetur hulumtime inovative dhe prodhimin e produkteve farmaceutike të reja si edhe të provuara. Qëllimi ynë është futja e barnave të reja për të ndihmuar pacientët e sëmurë dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës së tyre.
 
Si pjesë e Grupit Menarini në nivel global, kompania farmaceutike italiane lider, BERLIN-CHEMIE është përgjegjëse për tregjet farmaceutike në Gjermani, Evropën Lindore dhe në rajonin e Bashkësisë së Shteteve të Pavarura.
 

Berlin-chemie në Shqipëri

Rreth nesh

Mësoni më shumë për fushat e biznesit, zhvillimin dhe historinë e Berlin-Chemie në Shqipëri

Tema të tjera