Përgjegjësia

Për BERLIN-CHEMIE, përgjegjësia është parësore. Si një prodhues farmaceutik që bazohet në kërkime, qëllimi ynë është të kontribuojmë në kujdesin shëndetësor në mbarë botën me zhvillimin dhe prodhimin e produkteve të reja. Duke bashkëpunuar me një gamë të gjerë të profesionistëve të kujdesit shëndetësor, ne jemi në gjendje t’u japim pacientëve qasje në mundësi të reja terapie.

Përveç kësaj, ne e konsiderojmë si detyrën tonë, në përputhje me Kodin e Sjelljes të Grupit MENARINI, të ndjekim një zhvillim të qëndrueshëm dhe largpamës. Në kuadër të kësaj kompanie ne veprojmë në fushën ekonomike, në mënyrë të ndërgjegjshme për mjedisin dhe shoqërinë.

Tema të tjera